Worship

번호 제목 설교자 날짜 조회 수
공지 매일성경QT 10분 말씀나눔 최신일 목사  2020.04.17 5929
공지 어른 주일예배 LIVE 매주 일요일 11am 고상환 목사  2020.03.21 6524
공지 YM 중고등부 주일예배 LIVE 매주 일요일 11am 최신일 목사  2020.03.21 6203
484 [07-26-2020] 찾으라 살려면 (아모스 5:1-8, 24) 고상환목사  2020.07.26 585
483 [07-19-2020] 주일예배 LIVE 고상환목사  2020.07.19 570
482 [07-12-2020] 주일예배 Live 고상환목사  2020.07.12 582
481 [07-05-2020] 주일예배 LIVE 고상환목사  2020.07.05 596
480 [06-28-2020] 주일예배 LIVE 고상환목사  2020.06.28 580
479 [06-21-2020] 주일예배 LIVE 고상환목사  2020.06.21 586
478 [06-14-2020] 주일예배 LIVE 고상환목사  2020.06.14 593
477 [06-07-2020] 주일예배 LIVE 고상환 목사  2020.06.07 719
476 [05-31-2020] 주일예배 LIVE 고상환 목사  2020.05.31 1330
475 [05-24-2020] 주일예배 LIVE 고상환 목사  2020.05.24 607
474 [05-17-2020] 주일예배 LIVE 고상환 목사  2020.05.17 547
473 [05-10-2020] 주일예배 LIVE 고상환 목사  2020.05.10 606
472 [5-7-2020] 에제르 예배 다시보기 황진식  2020.05.07 649
471 [05-03-2020] 주일예배 LIVE 고상환 목사  2020.05.03 688
470 [5-1-2020] 에제르 예배 다시보기 황진식  2020.04.30 611
469 [04-26-2020] 주일 예배 Live 다시보기 고상환목사  2020.04.26 544
468 [4-23-2020] 에제르 예배 다시보기 황진식  2020.04.23 655
467 [04-19-2020] 주일예배 LIVE 다시보기 고상환 목사  2020.04.19 552
466 [4-16-2020] 에제르 예배 다시보기 황진식  2020.04.18 605
465 [4-19-2020] 4월 19일 어린이 예배 황진식  2020.04.18 625


62 S. San Tomas Aquino Rd. Campbell, CA 95008 | Tel: 408-376-0191 | Fax: 408-376-0197 | Church Map / 교회 약도 보기
Copyright © 2012 World Mission Baptist Church. All Right Reserved.

사용자 로그인