Worship

번호 제목 날짜 조회 수
공지 [2013년 교회 찬양주제곡] 2013 참 좋은 교회 2013.01.07 2207
33 [01/06/2013] 주일 찬양 2013.01.07 792
32 [12/30/2012] 주일 찬양 2012.12.31 676
31 [12/16/2012] 주일 찬양 2012.12.17 828
30 [12/09/2012] 오케스트라 특별찬양 2012.12.10 791
29 [12/09/2012] 주일 찬양 2012.12.10 820
28 [11/18/2012] 주일 찬양 2012.11.20 883
27 [11/11/2012] 주일 찬양 2012.11.11 777
26 [10/14/2012] 주일 찬양 2012.10.15 890
25 [10/07/2012] 주일 찬양 2012.10.08 925
24 [09/30/2012] 주일 찬양 2012.10.02 1030
23 [09/23/2012] 주일 찬양 2012.09.26 1008
22 [09/16/2012] 주일 찬양 2012.09.17 1111
21 [09/09/2012] 주일 찬양 2012.09.13 1009
20 [09/02/2012] 주일 찬양 2012.09.05 1069
19 [08/26/2012] 주일 찬양 2012.08.30 988
18 [08/19/2012] 주일 찬양 2012.08.21 968
17 [08/12/2012] 주일 찬양 2012.08.13 990
16 [08/05/2012] 현악 4중주 특별연주 2012.08.06 1050
15 [08/05/2012] 주일 찬양 2012.08.06 986


62 S. San Tomas Aquino Rd. Campbell, CA 95008 | Tel: 408-376-0191 | Fax: 408-376-0197 | Church Map / 교회 약도 보기
Copyright © 2012 World Mission Baptist Church. All Right Reserved.

사용자 로그인