Worship

번호 제목 날짜 조회 수
공지 [2013년 교회 찬양주제곡] 2013 참 좋은 교회 2013.01.07 6369
35 [01-20-2013] 주일 찬양 2013.01.20 1259
34 [01-13-2013] 주일 찬양 2013.01.14 1312
33 [01/06/2013] 주일 찬양 2013.01.07 1371
32 [12/30/2012] 주일 찬양 2012.12.31 1236
31 [12/16/2012] 주일 찬양 2012.12.17 1448
30 [12/09/2012] 오케스트라 특별찬양 2012.12.10 1357
29 [12/09/2012] 주일 찬양 2012.12.10 1359
28 [11/18/2012] 주일 찬양 2012.11.20 1436
27 [11/11/2012] 주일 찬양 2012.11.11 1303
26 [10/14/2012] 주일 찬양 2012.10.15 1440
25 [10/07/2012] 주일 찬양 2012.10.08 1500
24 [09/30/2012] 주일 찬양 2012.10.02 1557
23 [09/23/2012] 주일 찬양 2012.09.26 1575
22 [09/16/2012] 주일 찬양 2012.09.17 1641
21 [09/09/2012] 주일 찬양 2012.09.13 1544
20 [09/02/2012] 주일 찬양 2012.09.05 1676
19 [08/26/2012] 주일 찬양 2012.08.30 1572
18 [08/19/2012] 주일 찬양 2012.08.21 1597
17 [08/12/2012] 주일 찬양 2012.08.13 1602


62 S. San Tomas Aquino Rd. Campbell, CA 95008 | Tel: 408-376-0191 | Fax: 408-376-0197 | Church Map / 교회 약도 보기
Copyright © 2012 World Mission Baptist Church. All Right Reserved.

사용자 로그인