Worship

번호 제목 날짜 조회 수
공지 [2013년 교회 찬양주제곡] 2013 참 좋은 교회 2013.01.07 2337
23 [09/23/2012] 주일 찬양 2012.09.26 1038
22 [09/16/2012] 주일 찬양 2012.09.17 1137
21 [09/09/2012] 주일 찬양 2012.09.13 1035
20 [09/02/2012] 주일 찬양 2012.09.05 1097
19 [08/26/2012] 주일 찬양 2012.08.30 1018
18 [08/19/2012] 주일 찬양 2012.08.21 994
17 [08/12/2012] 주일 찬양 2012.08.13 1022
16 [08/05/2012] 현악 4중주 특별연주 2012.08.06 1109
15 [08/05/2012] 주일 찬양 2012.08.06 1020
14 [07/29/2012] 주일 찬양 2012.07.30 993
13 [창립 30주년 기념 찬양곡] 참 좋은 우리교회 2012.07.25 1714
12 [07/22/2012] 주일 찬양 2012.07.25 1042
11 [07/15/2012] CM 헌신찬양 2012.07.16 1353
10 [07/15/2012] 주일 찬양 2012.07.16 1090
9 [07/08/2012] 주일 찬양 2012.07.09 1084
8 [07/01/2012] 주일 찬양 2012.07.02 1120
7 [06/24/2012] 주일 찬양 2012.07.02 1080
6 [06/17/2012] 주일 찬양 2012.07.02 1118
5 [06/10/2012] 주일 찬양 2012.07.02 1094
4 [06/03/2012] 주일 찬양 2012.07.02 1169


62 S. San Tomas Aquino Rd. Campbell, CA 95008 | Tel: 408-376-0191 | Fax: 408-376-0197 | Church Map / 교회 약도 보기
Copyright © 2012 World Mission Baptist Church. All Right Reserved.

사용자 로그인